...

Καμαρίερα/Καθαρίστρια

Website SOKRAKIVILLAS

Ζητείται κυρία για καθαρισμό διαμερισμάτων και λάτζα κουζίνας στην Κέρκυρα με ικανοποιητικό μισθό.

Παρέχεται διαμονή και διατροφή.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979908185

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο info@sokrakivillas.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.