...

Υπάλληλος αποθηκης

Neoplast

Ζητείται υπάλληλος αποθήκης από Εργοστάσιο πλαστικων ειδών στην Μάνδρα Αττικής! Ωράριο οχταωρο πρωινο! Αμοιβή 1000. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6909381622  Βλασσοπουλος Στέλιος

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο paanagiotopoulougoeo@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.