...

Εξωτερικοί – Πωλητής/τρια B2B

  • Full Time
  • ΠΑΤΡΑ

KORINTHIAKI VINEGAR - “ΜrSef”

Η εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της  άτομα με  εμπειρία για το τμήμα των Β2Β πωλήσεων.

Σου προσφέρουμε:

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ανταγωνιστικές αμοιβές συν bonus παραγωγικότητας
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις 

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο info@mrsef.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.