...

Προσωπικό Ασφαλείας

GT kosmos security

Η G.T. Security Group είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας με σημαντικό πελατολόγιο.

Ο σκοπός της G.T. Security Group είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η εταιρία αναζητά προσωπικό ασφαλείας (security) για  τον Ο.Λ.Π  λιμάνι του πειραιά   στην κρουαζιέρα

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άδεια εργασίας Ι.Ε.Π.Υ.Α Ν2518/97
Συνέπεια
Υπευθυνότητα
Ομαδικότητα

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Δυνατότητες εξέλιξης
Ικανοποιητικές αποδοχές στο πλαίσιο του νόμου

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9210040

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο a.mastrogianni@gtkosmos.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.