...

Προσωπικό Ασφαλείας

GT kosmos security

G.T Security Group είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας με πελατολόγιο υψηλών απαιτήσεων.
Ο σκοπός της G.T Security Group είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η εταιρία αναζητά προσωπικό ασφαλείας (security) για την Θεσσαλονίκη 

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Άδεια εργασίας Ι.Ε.Π.Υ.Α Ν2518/97
Συνέπεια
Υπευθυνότητα
Ομαδικότητα

Παροχές:

Δυνατότητες εξέλιξης
Ικανοποιητικές αποδοχές στο πλαίσιο του νόμου
Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο valavanisgtthess@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.