...

Χειριστής Μηχανών Παραγωγής

  • Full Time
  • ΠΑΤΡΑ

etiketopoiia.cv@gmail.com

Ζητείται χείριστης μηχανών για ετικετοποιία για άμεση πρόσληψη ο οποίος ύστερα από εκπαίδευση θα μπορεί να χειριστεί μηχανές παραγωγής (εκτυπωτικές μηχανές /κοπτικά).

Καθήκοντα:

·       Ρύθμιση και λειτουργία των μηχανών για την παραγωγή ετικετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

·       Διενέργεια τακτικής συντήρησης και αντιμετώπιση προβλημάτων του εξοπλισμού.

·       Έλεγχος των τελικών προϊόντων για ελαττώματα και εξασφάλιση ότι πληρούν τα ποιοτικά πρότυπα.

·       Ενδέχεται να απαιτηθεί εργασία σε βάρδιες.

Προσόντα:

·       Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμο.

·       Βασικές δεξιότητες στους υπολογιστές για την παρακολούθηση και αναφορά της παραγωγής.

Προτιμώμενα Προσόντα (Όχι Υποχρεωτικά):

·       Εμπειρία ως Χειριστής Μηχανών σε βιομηχανικό περιβάλλον

·       Επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση στη λειτουργία μηχανών ή σε σχετικό τομέα.

Προσφέρονται:

·       Πενθήμερη πλήρη απασχόληση εργασίας

·       Μισθός αναλόγως προσόντων

·       Καλό περιβάλλον εργασίας

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο etiketopoiia.cv@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.