...

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ELG ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρμοδιότητες

Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
Έλεγχος MY DATA
Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και πελάτες
Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες:

Πτυχίο ΑΕΙ η ΤΕΙ
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο ή λογιστήριο εταιρίας
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel)
Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων EPSILON (HYPER) και PROSVASIS
Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
Παροχές:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Ασφαλιστική κάλυψη
Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο ek@kyriakides.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.