...

Δακτυλογράφος

Dimitra K.

Δακτυλογράφηση κειμένων: Απόφοιτος φιλολογικής σχολής και μεταπτυχιακός φοιτητής με πολυετή εμπειρία στις δακτυλογραφήσεις, αναλαμβάνει τη δακτυλογράφηση ελληνικών και αγγλικών κειμένων με 0,70 λεπτά ανά σελίδα. Απόλυτη εχεμύθεια και άμεση ανταπόκριση. Στοιχεία επικοινωνίας: kmimika9@gmail.com

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο kmimika9@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.