...

Οδηγός Για Βυτίο Λυμάτων , Αποφράξεων και Μεταφοράς και Εγκατάστασης Χημικών Τουαλλετων

  • Full Time
  • ΧΑΛΚΙΔΑ
  • 1000€ EURO / Month

Website Antoniou Group

Οδηγός Επαγγελματίας για Βυτίο Λυμάτων…
Για Φορτηγό Αποφράξεων…
Για Μεταφορά και Τοποθέτηση Χημικές Τουαλέτες…

Προσόν η Γνώση Υδραυλικών.

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο j.bouzodits@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.