...

Γραμματεία / Γραμματειακή υποστήριξη

ALTERLIFE Εύοσμου

Ζητείτε άτομο για τη θέση της γραμματείας από το γυμναστηριο ALTERLIFE Εύοσμου ! Απαραίτητα προσόντα η καλή επικοινωνία με τον κόσμο , η καλή γνώση Η/Υ, συνέπεια , ομαδικότητα , οργάνωση , ευελιξία , η διάθεση για μάθηση και εξέλιξη ! Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο alterlifegym@gmail.com

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο alterlifegym@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.