...

Ειδικός Παιδαγωγός

Φροντιστήριο Μ.Ε.

Σε νέο φροντιστήριο στους Αγίους Αναργύρους ζητείται ειδικός παιδαγωγός για νέο τμήμα από Σεπτέμβρη ! Δίωρη καθημερινή εργασία πενθήμερη! Δεχόμαστε και για πρακτική άσκηση ! Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο e-mail serenity16@windowslive.com

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο serenity16@windowslive.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.