...

Πωλήτρια-Ταμιας σε Βενζινάδικο

Website ΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

Ζητείται κοπέλα 18 ετών έως 40 για την αίθουσα σε βενζινάδικο

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο tasiosapostolis@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.