...

Ζητούνται καθηγήτριες/καθηγητές Γερμανικών

Website ΣΥΓΧΡΟΝΟ

Ζητούνται καθηγήτριες/ καθηγητές Γερμανικών από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΥΓΧΡΟΝΟ στην Κοζάνη για απασχόληση ι τη χειμερινή περίοδο 2024-2025.

Πρόσωπο επικοινωνίας: Ματίνα Μ¨ομτσιου

Τηλ. 6947940022

E-mail για βιογραφικά:

matmomtsiou@yahoo.gr και synchronacc@gmail.com

Φωτογραφία επιθυμητή

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο matmomtsiou@yahoo.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.