...

Εφικτή εργασία ακόμα και μέσα από το χώρο σας

ΣΕΙΡΛΗ ΘΕΑΝΩ

Επεκτεινόμαστε να αναζητούμε άτομα άνω των 18 ετών με διάθεση και ομαδικότητα.

Δεν απαιτείται προϋπηρεσία καθώς παρέχουμε δωρεάν on line εκπαίδευση και δια ζωσης.

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο filip78theano@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.