...

Μηχανικοί Πεδίου, Αυτοματιστής, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ

Ζητούνται Μηχανικοί Πεδίου, Αυτοματιστής, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος για το τεχνικό τμήμα εταιρείας Βιομηχανικού Αυτοματισμού και Ρομποτικής στην Καλαμάτα, ώστε να ενσωματωθούν στην ομάδα μας!

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολόγου
Καλή γνώση Η/Υ & Προγραμματισμού
Άριστη γνώση Αγγλικών
Δίπλωμα οδήγησης
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ευελιξία για ταξίδια στην Ελλάδα
Παροχή τεχνικής υποστήριξης πελατών (software & hardware)
Διάγνωση & αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων
Επισκευή & συντήρηση προϊόντων της εταιρείας

Παροχές Εταιρείας

Πλήρης Απασχόληση
Ανταγωνιστικό Πακέτο αποδοχών
Προοπτικές Εξέλιξης σε μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρία
Άριστες συνθήκες Εργασίας

Παρακαλούμε πολύ αποστείλατε το βιογραφικό σας στο email: info@i-a.gr

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο info@i-a.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.