...

Νοσηλευτής

Νοσηλεία κατ'οικον

Είμαι νοσηλευτής με μεγάλη εμπειρία χρόνων στον τομέα μου. Αναλαμβάνω κατ’οικον νοσηλεία σε άτομα που χρήζουν νοσηλευτική φροντίδα. (Όχι αποκλειστικά). Οι τιμές είναι πολύ προσιτές και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν είναι δωρεάν!

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο stefanosfotak@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.