...

Γυμναστής/Γυμνάστρια Απόφοιτος/η ΤΕΦΑΑ

Νέο Fitness Studio

Ζητείται απόφοιτος/η ΤΕΦΑΑ με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη, για πλήρη απασχόληση, σε νέο fitness studio στην πόλη των Ιωαννίνων.

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο motivationfitnesshall@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.