...

Εργάτης/Τεχνίτης

Website Κεραμοσκεπές Πούλος

Ζητείται εργάτης (βοηθός) ή/και τεχνίτης (μάστορας) για συνεργείο Κεραμοσκεπών και λοιπών ξυλουργικών εργασιών.

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο v.poulos@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.