...

Πωλητής / Πωλήτρια σε κατάστημα NOVA

Κατάστημα Nova Βέροιας

Το κατάστημα Nova Βέροιας (Μητροπόλεως 54), προσφέρει θέση εργασίας για τη στελέχωση και ανάπτυξη της ομάδας του.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

Γνώση χρήσης H/Y
Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
Ομαδικό πνεύμαΜισθός και Bonus με κάλυψη μηνιαίων στόχων

Αν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας στείλε το βιογραφικό σου.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα υπάρξει επικοινωνία μόνο με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

hr.novaveroiamitropoleos54@gmail.com

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο hr.novaveroiamitropoleos54@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.