...

Ψηστης,τυλιχτης, λάντζα,σερβιτοροι

Καλοφαγας

Από χώρο εστίασης ζητούνται Ψηστης,τυλιχτης, λάντζα και σερβιτόροι με καλές αποδοχές και πλήρη απασχόληση 

Πληροφορίες 6946699287

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο Kalofagasss4@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.