...

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  • Full Time
  • ΠΑΤΡΑ

Website ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ ΑΒΕΕ

Θέλετε να εργαστείτε ως εργάτης/εργάτρια , σε μια οργανωμένη και δυναμική Βιομηχανία Γάλακτος στο Σανταμέρι, Αχαϊας. Αν ναι, στείλτε ηλεκτρονικά την αίτηση σας!

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο iarvanitis@chelmos.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.