...

Παράδοση και διδασκαλία μαθημάτων

Καθηγητής/Εκπαιδευτικός

Πτυχιούχος Μαθηματικής σχολής (απόφοιτος του Α.Π.Θ), με μεταπτυχιακό (master) στη Μετεωρολογία και με αρκετή εμπειρία στη διδασκαλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, ΑΟΘ και ΑΟΔΕ σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ, αλλά και υποστηρικτική διδασκαλία και προετοιμασία εξετάσεων σε φοιτητές.  Δυνατότητα και για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Τιμές προσιτές.
                                                               Τηλ.6976919010
                                                         E-mail:savsisk@yahoo.gr

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο savsisk@yahoo.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.