...

Φροντιστης

Ιδιωτης

Ζητείται άτομο για πενθήμερη εργασία πεντάωρη από Δευτέρα έως Παρασκευή για φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου σε αρκετά καλή κατάσταση χωρίς κινητικά προβλήματα πολύ ήσυχος και συνεργάσιμος. Περιοχή Κορυδαλλός. Πλατεία Βενιζέλου. Υπάρχει κοντά και Μετρό.Αμοιβη 400€. Τηλ 6973463465

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο lemaskonstantinos@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.