...

Κυρία εσωτερική για φροντίδα ηλικιωμένης

ιδιωτης

Ζητείται κυρία εσωτερική για την φροντίδα ηλικιωμένης με μερικώς κινητικά προβλήματα.

Να βοηθάει στις εργασίες του σπιτιού, (μαγείρεμα, καθαριότητες) και να φροντίζει για τα φάρμακά της και την ατομική της υγιεινή.

Φυσιολογικό νοητικό, 2 ρεπό/μήνα, καλό περιβάλλον εργασίας, ελαχιστη εργασιακή εμπειρία: 2 ετη.

Τηλ. επικοινωνίας: +30 6937727075

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο aspakimetall@yahoo.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.