...

Ζητούνται λογοθεραπευτές και βοηθοί λογοθεραπευτών

Δεληγιαννίδου Αναστασία

Τα Dyslexia Centers Pavlidis Method Νέων Μουδανιών αναζητούν λογοθεραπευτές και βοηθούς λογοθεραπευτών. Πολύ καλές αποδοχές. Υπεύθυνη: Δεληγιαννίδου Αναστασία, 6937401836, Nat.deligian@yahoo.gr

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο Nat.deligian@yahoo.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.