...

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ – ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Website ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΒΙΟΣ

#ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ – #ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ #ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΩΔ 1769

Ζητείται μία #γυναίκα #ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ #ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ [6ήμερο 8ωρο] για να #περιποιείται #κύριο 88 #ετών που #περπατά με μαγκούρα, εξυπηρετείται με λίγη #βοήθεια και έχει #καλό #μυαλό. #γηροκομος #φροντίστρια #nursing #caregivers

#Μισθός 900€

Τηλ:2103837005, Viber: 6936913079, email: smyrnis@otenet.gr

#ΓΡΑΦΕΙΟ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΑΒΙΟΣ Αριθμός Άδειας Υπ. Εργασίας 30501

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο smyrnis@otenet.gr

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.