...

Εργατης

ΑΦΟΙ ΖΕΛΒΕΓΙΑΝ Ο.Ε.

Ζητείται εργάτης για βιομηχανία ποδηλάτων. Πενθήμερη Δευτέρα – Παρασκευή, οκτάωρη εργασία, 8:30-16:30. Άριστες συνθήκες εργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο email.

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο gregmanager1@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.