...

Ραγδαίες εξελίξεις με τις κλαδικές συμβάσεις φέρνουν αυξήσεις μισθών – Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα

Η κυβέρνηση υποχρεώνεται να καταστήσει υποχρεωτικές τις κλαδικές συμβάσεις, γεγονός που θα φέρει εξελίξεις με αυξήσεις μισθών.

Τις αυξήσεις των μισθών που προκύπτουν κατόπιν κλαδικών συλλογικών διαπραγματεύσεων καλείται να αποδεχθεί το υπουργείο Εργασίας με βάση σχετική Κοινοτική οδηγία. Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως η σχετική Επιτροπή που συστάθηκε μόλις χθες… για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2041 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε. και για την ενσωμάτωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 131 (ΔΣΕ 131) του ILO.

Η επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της που είναι η αποδοχή των συλλογικών διαπραγματεύσεων που αφορούν τους μισθούς που προκύπτουν από τις κλαδικές συμβάσεις μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024 και να υιοθετηθεί η σχετική οδηγία μέχρι 15 Νοεμβρίου 2024.

40 οι κλαδικές συμβάσεις

Αυτό που καλείται να κάνει η κυβέρνηση είναι να αποδεχθεί και να κηρύξει υποχρεωτικές τις κλαδικές συμβάσεις που υπογράφονται και αφορούν τις αυξήσεις μισθών. Να σημειωθεί ότι έχουν υπογραφεί 40 κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ που υπογράφτηκαν από το 2020 έως σήμερα και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές μόνο 5 όπως έχει καταγγείλει στη Βουλή η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ η μείωση της κάλυψης των συμβάσεων είναι αποτέλεσμα οι εκτεταμένες νομοθετικές αλλαγές του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων κατά την περίοδο των Μνημονίων ‒οι οποίες είχαν στόχο την αποκέντρωση των συλλογικών συμβάσεων από το εθνικό και κλαδικό επίπεδο στο επιχειρησιακό επίπεδο‒ και ιδιαίτερα με την αυστηροποίηση του μηχανισμού της επεκτασιμότητας, δηλαδή της κήρυξης των εθνικών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως γενικά υποχρεωτικών.

Συνέπειες των αλλαγών αυτών ήταν επίσης η δραστική μείωση του ίδιου του αριθμού των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, η αντικατάσταση της ΕΓΣΣΕ ως μηχανισμού διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού από το νέο σύστημα του νομοθετικά καθοριζόμενου κατώτατου μισθού ύστερα από διαδικασίες διαβούλευσης (άρθρο 103, Ν. 4172/2013), καθώς και η αυστηροποίηση των διαδικασιών της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ.

Στα συμπεράσματα της τελευταίας έκθεσης του ILO (2022), υπογραμμίζεται ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις συμβάλλουν στην οικονομική και την κοινωνική σταθερότητα και στη μείωση της ανισότητας των αποδοχών, προωθώντας την ισότητα των φύλων και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των γυναικών, των νέων, των μεταναστών και άλλων ευάλωτων κατηγοριών εργαζομένων παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για αξιοπρεπή εργασία. Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων και να συμπληρώσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τις συντάξεις, το δημογραφικό κ.ά.

Για τη στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών, τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, πρέπει:

– να προωθούν την ανάπτυξη και ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών, ιδίως σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο·

-να ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς μεταξύ των κοινωνικών εταίρων·

– να παίρνουν μέτρα για την προστασία της άσκησης του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών και να προστατεύουν τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων από διακρίσεις όσον αφορά την απασχόλησή τους·

-να παίρνουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών, από ενδεχόμενες παρεμβάσεις μεταξύ τους ή των εκπροσώπων ή των μελών τους κατά τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη διοίκησή τους, όταν το ποσοστό της κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι χαμηλότερο από το κατώτατο όριο του 80 %, να θεσπίζουν πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο είτε μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, και να καταρτίζουν σχέδιο δράσης για την αύξηση της κάλυψης.

Η επιτροπή

Σήμερα για πρώτη φορά συνεδριάζει η σχετική Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2041 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε.” και για την ενσωμάτωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 131 (ΔΣΕ 131) του ILO». Τα μέλη της επιτροπής είναι:

1. Παπαρηγοπούλου Πατρίνα, Δικηγόρος – Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος,

2. Πατέλης Αλέξης, Οικονομολόγος, ως Αντιπρόεδρος,

3. Αργυρού Μιχάλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

4. Παπασταύρου Αλέξιος, Δικηγόρος, ως μέλος.

5. Γιαννακούρου Σταματίνα, Δικηγόρος – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,

6. Ντότσικα Μαρία, Δικηγόρος ΔΝ, ως μέλος.

7. Καρούζος Ιωάννης, Δικηγόρος ως μέλος.

8. Αγραπιδάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, ως μέλος.

9. Γκουδρολώλος Συμεών, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων, ως μέλος.

10. Λεοντόπουλος – Βαμβέτσος Αλέξανδρος, Νομικός – Συνεργάτης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος.

11. Δουμάνης Αντώνιος, Πλοίαρχος Λ.Σ., Διευθυντής της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παπανικολάου Βασιλική, Τμηματάρχη του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, της εν λόγω Διεύθυνσης.

12. Αγναντόπουλος Απόστολος, μετακλητός υπάλληλος στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βουρλούμη Σταύρο, Οικονομολόγο.

13. Ανδριανοπούλου Ευδοξία, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, η οποία υπηρετεί ως νομικός-επιστημονικός συνεργάτης στο γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Σαχά 
Βασιλική, που υπηρετεί ως συνεργάτης στο γραφείο, επίσης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

14. Γρηγοριάδη Κλαίρη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βαλάκα Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της ίδιας Διεύθυνσης.

15. Μπενάκη Κυπριώτη Βασιλική, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σιδέρη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής.

Η επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως 31/10/2024.

Το παρόν άρθρο προέρχεται από το dnews, μπορείς να δεις το άρθρο εδώ.

Μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις την ομάδα μας!

Αναζήτησε νέες θέσεις εργασίας!

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.